ÖZEL DERS NEDİR VE NEDEN ÖZEL DERS

Okullarda anlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı derslerde veya konularda öğrencinin gerekli başarıyı veya performansı sergileyemediği durumlarda birebir veya grup halinde öğretilmesi için gereken takviyeye özel ders denir.

Özel derste, sınıf derslerinde daha az başarılı olan öğrencilerin öğrenme eşiğine hitap edilmesi mümkün olduğundan, bazen basit bir ön bilgiyle bile konu daha rahat öğrenilebilir. Sınıf ortamlarında dersler genele hitap ederek işlendiğinden (seviye olarak karma yani heterojen olduğundan) daha başarılı olan öğrencilerin hızlarının kesilmesi ve motivasyonlarının kırılabilme durumlarına karşın özel ders takviyesiyle çok daha başarılı olurlar. Çünkü özel dersin verimi sınıf derslerinin verimine göre daha yüksek; öğrenme zamanı ise daha azdır.

 

 

BİREBİR ÖZEL DERS NE DEMEKTİR?

Öğrencinin tek başına merkezde olduğu bir eğitim-öğretim modelidir birebir özel ders. Peki, birebir özel dersin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

 

Avantajları;

 • Öğrencinin, tek başına merkezde olduğu için ilgi ve takip üst düzeydedir.
 • Öğrencinin eksiklikleri çok daha rahat belirlenebilir.
 • Öğrencinin bildiği konular geçilebilir ya da hızlı olarak işlenebilir. Böylelikle az bildiği veya önemli konulara daha fazla zaman ayrılır.
 • Öğretmen, öğrencisiyle empati kurarak hangi şekilde öğretmesi gerektiğini, hangi öğretim metodunun kullanacağını daha rahat belirler.
 • Öğrenci, öğrenmenin merkezinde olduğu için; öğretmeni tarafından kendisine beyin jimnastiği yapılarak öğrencinin kavrama ve düşüncesi geliştirir.
 • Bir saatlik birebir özel ders 3-6 saatlik okul derslerine bedeldir.
 • Birebir özel dersin en önemli yanlarından biri; ders çalışma zamanının ayarlanabilme esnekliğinin olması.
 • Anlatılan konular bazen öğrenci tarafından, ‘bunu ben nerde kullanacağım, benim ne işime yarayacak vb.’ gibi ifadeler karşısında öğretmeni tarafından konuların sosyal hayattaki karşılıkları daha rahat anlatılabilir.
 • Dersler masada anlatıldığından ‘Tam Öğrenme Modeli’ ile konunun %100’ü öğrenilebilir.
 • Düzenli aralıklarla yapılan dersler öğrenmede daha verimlidir.
 • Öğrenci, anlayamadığı yerleri kalabalık ortamlara göre daha güven içerisinde sorabilir…
 • Ücretlidir ama verimi kalabalık gruplardan fazladır. Ve konu öğrenilene kadar işlenir.

 

 

Dezavantajları:

 • Bilgi, yetenek ve tecrübesi yeterli olmayan kişilerden ders alındığında zaman ve para kaybı olur. En önemlisi de öğrenci dersten soğuyabilir.
 • Öğretmen zamanla öğrencisinin okulundan verilen ödevlerini yapmayı görev kabul edebilir.
 • Öğrenci ve aile tarafından; “bu kadar para veriyorum nerede karşılığı” gibi kısa sürelerde hemen karşılığının görülmesinin beklenmesi.
 • Öğrencinin akranının olmamasından dolayı ders işleyişi öğrenciye bağlı olarak monotonluğa kayabilir.
 • Ücretlidir.

 

 

İnsan sosyal bir varlıktır; makine değildir. Sosyal olaylar ve problemler, sihirli bir değneğin dokunması hayali gibi bir anda kişiyi değiştirmez veya problemlerini çözmez.

İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Karşılığı hemen görülmez ama yıllar sonra muhakkak görülür.

 

 

GRUP ÖZEL DERS

2, 3, 4 kişilik küçük gruplarla alınan özel ders modelidir ‘grup özel ders’. Birebir özel ders ve kalabalık derslerden farkı nedir. Sağladığı avantajları ve dezavantajları olarak öne çıkan düşünceleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 

Avantajları;

 • Grup içerisindeki kişilerin sosyal yönden ilişkileri genel itibariyle gelişir. İşbirliği ve beraber hareket etme düşüncesi öğrencinin ‘biz duygusuna’ olumlu katkıları olur.
 • Öğrenme eşiği kişiden kişiye değişir. Öğretmen ne kadar iyi olursa olsun bazı konularda bu eşik zorlandığında öğrenme gerçekleşmeyebilir veya zor aşılabilir. Bu gibi durumlarda öğrenci akranından daha iyi kavrayabilir. Buna eğitimciler olarak ‘Akran Öğrenmesi, Akran Öğretimi’ diyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarıyla kişilerin iletişimi sağlıklı ve öğrenciler sevdiği kişilerle beraber olduğunda öğrenme motivasyonu daha zirvede olur.
 • Grup içi kişi sayısı az olduğunda öğreticinin, öğrencileriyle ilgi dilimi daha fazladır.
 • Öğrencinin, anlayamadığı yerleri kalabalık ortamlara göre daha güven içerisinde sorabilmesi…
 • Dersler masada anlatıldığından ‘Tam Öğrenme Modeli’ ile konunun %100’ü öğrenilebilir.
 • Grup içerisinde tatlı rekabetle, en fazla soru çözme, test kitabı bitirme vb. yarışmalarla motivasyon artırılabilir.
 • Grubun seviyesi ve birbirleriyle etkileşimi iyi olursa birebir özel dersten bile daha faydalı olabilir.
 • Daha kalabalık sınıflara göre az zamanda daha fazla konu öğrenilir.
 • Birebir ders modeline göre; öğrenci arkadaşlarıyla beraber olduğu için dersler daha neşeli işlenebilir.

 

 

Dezavantajları;

 • Grup içi öğrenciler, grubun içerisinde birbirlerine kaynamamışsa veya grubun öğrenme eşiği birbirine yakın değilse (homojenlik sağlanamamışsa) öğretmenin herkese öğretmesi karşısında daha kolay öğrenen öğrencilerin canı sıkılabilir, motivasyonu kaybolabilir. Belirlenen konuda öğrenmede güçlük yaşayan öğrenci kendini zor durumda hissedip öğrenmediği konuyu “öğrendim, tamam anladım” vb. diyebilir. Buna benzer durumlar sık sık olursa grubun homojenize edilmesi için önlem alınmalı. Aksi takdirde öğretmenin ve öğrencilerin motivasyonu kaybolabilir.
 • Ders çalışma zamanı birebir derse göre esnek değildir.
 • Grup içerisinde diğerlerine göre daha az başarılı olan öğrencinin güveni kırılabilir veya öğrencilerin ifadesiyle ders kaynatılabilir.
 • Daha kalabalık sınıflara göre öğrenme daha kolay olabilir ama dersin işleyiş planlamasına göre yetiştirilmesi için, detaylara birebir derse oranla daha fazla girilemez.
 • Ücretlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × two =