TEOG’A NASIL ÇALIŞMALIYIZ?

TEOG’A NASIL ÇALIŞMALIYIZ?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ( TEOG ) sınavı ailelerde ve çocuklarda büyük stres oluşturabilmektedir. TEOG Sınavı’nda başarıyı etkileyen en önemli etkenler arasında sınav stresi geliyor. Pek çok çocuğu ve aileyi ilgilendiren sınavda sıkça yapılan hatalar olabiliyor.

TEOG sınavı çocuklar kadar ailelerin de büyük sorumluluk altına girdiği bir sınav halini aldı. Bu yüzden çocukların üstüne gidilmemesi gerekir. Pedagogların ve uzmanların da belirttiği gibi; soruyu anlamak soruyu çözmek demektir. Aceleci olmadan sorunun ne istediğini en iyi şekilde kavramak gerekiyor. Her testin ilk beş sorusunda hata oranı yüksek olabilir. Bu yüzden testi bitirdikten sonra daha sakin olacağınız için o ilk beş soruya tekrar dönün.

Önemli bir sınava girecek olan öğrencilerin dikkatin önemli bir faktör olduğunu unutmamaları gerekir.
Uzun sorulardan çocuklar genelde korkar. Burada önemli olan çocukların soru temelini iyi anlamaları. Bu yüzden çocukların soru temelini dikkatli ve doğru okumaları gerekiyor. Sorunun ne istediğini tespit ettikten sonra zamanı ayarlamanız gerekiyor. Sınavda sorularla gereğinden fazla inatlaşmak yerine bir sonraki soruya geçin. Zamanı iyi kullanmak adına boş bıraktığınız soruları işaretleyerek geçildiğinde tekrar soruları gözden geçirip kontrol yaparken cevaplamaya çalışmak gerekir.

Matematik sorularında öğrenciler daha çok sıkıntı yaşıyor. Matematikte de işlem yapmaya başlamadan önce problemi anlayarak zihinde gerçekleştirmek gerekir.

 

TÜRKÇE DERSİ’NE NASIL ÇALIŞILIR?

 • Paragraf sorularında öncelikle soru okunup sonrasında paragrafın kendisi okunmalı. Bu şekilde; paragraf okunurken sorunun cevabını daha kolay fark ederiz.
 • Konu anlatımlı kitaplarımızın üzerine veya ayrı bir deftere küçük notların ve ipuçlarının alınması kavramamız ve daha sonra kolayca hatırlayabilmemiz açısından çok önemli.
 • Her konu bitiminde o konuyla alakalı pek çok kaynaktan soru çözerek konuyu pekiştirmeliyiz. Bu şekilde konunun kavranıp kavranmadığı daha rahat tespit edilir. Buna göre konunun tekrarının yapılması veya bu konuda bize yardımcı olacak kişilerden destek alınması gerekebilir.
 • Kitap okuma alışkanlığının süreklilik kazanması cümlenin öğeleri, cümle yapısı, anlatım bozuklukları gibi konularda bize yardımcı olacaktır. Böylelikle doğru cümle yapılarını göre göre, bilinçaltımızı zenginleştirip dogruyu daha rahat bulabiliriz.
 • Fiilde çatı konusuyla alakalı, fiiller ve ekler konularını iyi bilmeliyiz. Bu konuyla laklı gelen sotularda öncelikle yüklem bulunmalı ve yüklemin fiil olup olmadığı incelenmeli.
 • Fiilimsi konusunda önemli olan, öncelikle fiilimsi eklerinin anlamsal olarak neyi ifade ettiğini bilmektir. Bu eklerin anlamsal olarak neyi ifade ettiğini anlayınız.

 

 

MATEMATİK DERSİ’NE NASIL ÇALIŞILIR?

 

 • Öncelikle matematiğin sayısal düşünmeyi, işlem yapabilme yeteneğini geliştiren bir ders olduğunu bilmeliyiz. Bu ders mutlaka ders ortamında dinlenirken kavranmaya çalışılmalıdır. Kesinlikle calışırken veya dersi dinlerken not tutulmalıdır.
 • Konular bittikçe, o konunun pekişmesi için konuyla alakalı bol soru çözülmeli.
 • Her derste olduğu gibi geçmiş sınav soruları çözülmeli.
 • Ezberlemek yerine, konunun mantığını analamaya çalışın.
 • Formüllerini bildiğinizi düsündüğünüz; ama sorularını çözerken hata yaptığınız konular varsa bunları tekrar etmelisiniz.
 • Soru köklerinde verirlen bütün bilgileri okumalısınız. Vurgulanan yerlere dikkat etmelisiniz.
 • Kareköklü ve üstlü sayılarda hızlı ve pratik olmanız için 1’den 20’ye kadar olan sayıların karelerini ve bunların kareköklerini bilmelisiniz.

 

 

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ’NE NASIL ÇALIŞILIR?

 • Bütün derslerde olduğu gibi ders, en iyi derste öğrenilir.
 • Grafik ya da tablo sorularda öğrendiğiniz bilgilerle bağlantı kurmanız önemlidir.
 • Tablo sorularında önce soru okunmalıdır.
 • Paragraf sorularında genellikle seçeneklerde verilenlerin tamamı doğru ifade olabilir. Ancak soruda sadece paragrafta anlatılan bilgiye göre sorunun cevabı aranmalıdır.
 • Mitoz ve mayoz bölünmeyle ilgili soruları çözebilmek için bölünmenin aşamalarını bilmek gerekir. Bunun için çizimler yaparak konu daha iyi pekiştirilebilir.
 • Eşleştirme sorularında mutlaka eşleşen ifadelerin yanlarına belitilmeli ve seçenek belirlenirken hata yapılmamalıdır.
 • Konular öğrenilirken konu, bütün olarak düşünülmelidir. Örneğin mitoz ve mayoz bölünmenin kavranabilmesi için DNA’nın özelliklerini, eşlenmesini, kalıtımı, eşeyli üremeyi iyi bilmeniz gerekir.

 

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ’NE NASIL ÇALIŞILIR?

 • Bu derse çalışılırken kitabın altını çizerek ve kendine has notlar tutarak çalışılmalı.
 • Amasya Genelgesi’ne çalışırken Kurtuluş Savaşı’nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirten maddeleri gözden kaçırma ve bunları değerlendir.
 • ‘Milli Egemenlik’ vurgusunun yapıldığı konuları göz ardı etme! Mesela, Erzurum Kongresi’nde milli egemenlik vurgusunu yapan maddeler nelerdir?
 • Sivas Kongresi’nde cemiyetlerin birleştirilmesinin amacı nedir? Bilgilerini gözden geçirebilirsin.
 • Mütarekeleri ve kongreleri not alamalısın.
 • Sınava çalışırken sebep-sonuç ilişkisine bakabilir. “Ne”, “neden” sorularını sorup ve cevap arayabilirsin.
 • Antlaşmalara çalışırken “Niçin bir araya gelindi?”, “Madde ne için oluşturuldu?” ve “Amaç ne idi?” sorularını kullanabilirsin.

 

YABANCI DİL SINAVI’NA NASIL ÇALIŞILIR?

 • Yabancı dil öğrenilmesi için Türkçe’nin dil bilgisi yapısının iyi bilinmesini önemine işaret edilen MEB’in yayınladığı kitapçıkta, öğrenilen kelimelerin günlük hayatta kullanılması, sınavda bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşıldığında, bilinen bir kelime ile benzerliği olup olmadığına bakılması ve cümlenin bütününden anlamın çıkarılmaya çalışılmalıdır.
 • Why, who, which, how gibi soru sözcüklerine dikkat edilmeli. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşımıza çıktığı için çok önemlidir. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelinmeli.
 • Soruların çoğunluğu okuduğunu anlama şeklinde olduğu için kelime bilginizi genişletmeniz gerekir.
 • Kişisel özellikleri anlatan kelimeleri öğrenirken kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler şeklinde gruplandırarak çalışın.
 • Paragraf ve hikayeyi okumadan önce soruları okuyarak parça hakkında genel bilgi edinin.
 • Birçok soru diyalog şeklinde sorulmaktadır. Diyalogda sorulan şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bildiğiniz zaman soruda genel olarak ne demek istediğini anlarsınız.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

 • Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, yapısı gereği çok fazla soyut bilgi, kavram ve ilke içeriyor. Bu nedenle, bu dersin konuları ezberlenirse, rahatlıkla unutulabilir. Bu konuları çalışılırken; bilinmeyen kelimelerin çıkarılması, akılda kalınanların not edilmesi, maddeler halinde notlar tutulması gerekir.
 • Bütün ünitelere ait kavramları formüle ederek öğrenebilirsiniz. Kader: ölçü, yasa, kanun/ Külli irade: Allah’ın sonsuz olan iradesi/ Cüz’i irade: İmanın sınırlı olan iradesi/ İrade: Tercih edebilme gücü, dileme ve dilediğini yapabilme, karar verebilme gücü.
 • Şema hazırlayıp ve olabildiğince fazla örnek çözülmeli.
 • Bilinmesi gereken ilgili kavramlar listelenmeli, yanına kısa notlar alınmalı.
 • Kavramlar çalışılırken kalıcı olması için benzeşim kurulmalı

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 12 =